Proiect de dezvoltare institutionala

”Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație.”

Nicolae Iorga

 

Proiectul propus doreste să răspundă necesităților determinate de schimbarile induse in sistemul de învățământ de progresul tehnologic si de paradigma invatarii centrate pe elev și se concentrează pe finalitatea principală a educației, formulată în Legea Educației naționale : formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini necesare pentru :
a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;
b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;
c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural.
Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale Ion Minulescu, Pitești reflectă strategia educațională a școlii pe o perioadă de 4 ani, ținând cont de strategia educațională la nivel național, județean și local, precum și de faptul că educația devine, tot mai mult, un serviciu public, furnizor de calitate, care este evaluată/autoevaluată ca organizație/institutie, în baza unor standarde si al carei management asigura satisfacerea cerintelor beneficiarilor directi sau indirecti.
In conditiile unei concurențe puternice venite din partea scolilor din arealul apropiat, este important să ne autocunoaștem, cu obiectivitate, pentru a putea ramane competitivi si a atinge nivelul de satisfactie totala a beneficiarilor serviciilor noastre educationale.

http://www.i-minulescu-pitesti.ro/wp-content/uploads/2017/10/PDI-propunere-2017-2018.pdf