Baza materiala

Scoala funcţionează cu patru corpuri:

  • corpul A : 17 săli de clasă, 3 laboratoare (biologie, chimie si fizică), o bibliotecă, un cabinet medical, cancelaria, cabinetul directorului, secretariatul, contabilitatea, birou administrator de patrimoniu, arhiva unităţii de învăţământ ;
  • corpul B : două săli pentru grupele de clasă pregatitoare pe programul de dimineaţă şi pentru After School pe programul de după amiază, trei sali amenajate pentru programul After School ( una de clasa a II-a, una de clasa a III-a și una de clasa a IV-a), laboratorul de informatică, un laborator cu dublă destinație informatică – AeL / cabinet de limbi moderne, trei cabinete de : georgafie, limba română, matematică ;
  • corpul C : 3 săli pentru grădiniţă, 3 săli pentru grupele de clasă pregatitoare, un CDI, un cabinet psihopedagogic, o sală multifunctională;
  • corpul D : sala de sport.