Plan managerial

Tinte strategice extrase din PDI

 

  1. Inovarea procesului instructiv-educativ, cu accent pe asigurarea egalității de șanse, folosirea TIC și a interactivității, în vederea menținerii parametrilor calitativi definitorii prin statutul de școală de elită a municipiului.
  2. Continuarea pe axa dezvoltării bazei didactico-materiale a școlii și atragerea de resurse financiare extrabugetare.
  3. Promovarea unei oferte personalizate și a potențialului academic al cadrelor didactice existente, în vederea creșterii prestigiului Şcolii Gimnaziale „Ion Minulescu”, pe plan local, judeţean şi naţional și a diminuării numărului de elevi care migrează la finalizarea ciclului primar.
  4. Creșterea dimensiunii europene prin promovarea parteneriatelor multiculturale și cu comunitatea.

http://www.i-minulescu-pitesti.ro/wp-content/uploads/2017/10/plan-managerial-Minulescu-2017.pdf