Înscriere clasa pregătitoare

Înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025

În anul școlar 2024-2025, în unitatea noastră de învățământ, sunt 4 clase pregătitoare cu 88 de locuri conform planului de școlarizare.

Oferta educațională 2024-2025

Criterii specifice înscriere învățământ primar pentru anul școlar 2024-2025

Circumscripția școlară 2024

Metodologie înscriere învătământ primar 2024-2025

Informații ISJ Argeș înscriere învățământ primar

Extras Procedură repartizare clasa pregătitoare

 

Înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024

Circumscripția școlară 2023

Programul, centrele si comisiile de evaluare a dezvoltarii copilului

Amânarea înscrierii copilului în învățământul primar

Calendarul înscrierii în învățământul primar

Informații ISJ Argeș înscriere învățământ primar

Înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023

Lista finală a elevilor și învățătorii claselor pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Lista finală a copiilor înscriși la clasa pregătitoare

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

Anunț înscriere clasa pregătitoare

Circumscripția școlară

Declarație pe propria răspundere

În perioada 30 martie-8 aprilie 2022 se realizează evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Cerere eliberare recomandare

Model recomandare înscriere la clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE Argeș a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
• planificarea de către CJRAE Argeș a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE Argeș;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE Argeș a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Programul si comisiile de specialisti CJRAE CJAP

Cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor inclusiv și care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

Înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022

Locuri libere după prima etapă

Lista candidaților admiși

Oferta 2021-2022

Metodologie înscriere învățământ primar

Calendar înscriere învățământ primar 2021-2022

OME 3473/2021 înscriere în învățământul primar

 

 

Înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021